Doç. Dr. Sezai AydınDOÇ. DR. SEZAİ AYDINGenel Cerrahi AnkaraİLETİŞİMMENÜ

Tiroid Kanseri Belirtileri, Tedavisi

Tiroid Kanseri Belirtileri, Tedavisi

Tiroid Kanseri

Tiroid kanserlerinin büyük çoğunluğu foliküler hücrelerden kaynaklanan iyiferansiye tümörlerdir. Papiller, folliküler, hurthle hücreli kanserlerdir.

Meduller kanserler, tiroid kanserlerinin %5’ini oluşturur. Anaplastik kanserler ise nadir görülmekle birlikte agresif seyirli tümörlerdir.

Tiroid kanseri en sık görülen endokrin kanserlerden biridir. Tiroid kanserleri içerisinde en sık papiller kanser görülür. Prognozu oldukça iyidir. Erken tanı konulduğunda tek başına cerrahi yeterlidir.

Tiroid kanserleri tedavisinde bezin tamamı alınır. Gerektiği durumlarda boyun lenf nodları temizlenir. Genellikle cerrahi tedaviden sonra radyoaktif iyot tedavisi planlanır.

Tiroid Kanseri Tanısı

Hastanın tiroid kanseri hikayesi ayrıntılı şekilde alınmalı, tiroid hormonları kontrol edilmeli, muayenesi yapılmalı, tiroid ultrasonu, gerektiğinde sintigrafi ve iğne biyopsisi yapılmalıdır.

Aile öyküsü, boyna radyasyon alınıp-alınmadığı, yaşadığı bölge ve kullandığı ilaçlar, hastanın nefes almada zorluk, ses değişikliği, yutma güçlüğü gibi şikayetleri sorgulanmalıdır. Fizik muayenesi yapılmalı, boyun lenf nodları muayene edilmelidir. Tüm bu incelemeler kanser olasılığını ve tanısının doğruluğu açısından önemlidir.

Yüksek şüpheli durumlarda; ailede tiroid kanser öyküsü, ses kısıklığı, yutma güçlüğü, radyasyon öyküsü, boyunda lenf nodu varlığı, tek solid-soğuk-inmobil ve kısa sürede büyümüş tiroid nodülleri kanser açısından risk içerir. 20 yaş altında- 60 yaş üzerinde yeni nodül gelişmesi, iğne biyopsi sonucunun şüpheli olarak değerlendirilmesi tiroid kanser riskinin yüksek olduğunu gösterir.

Tiroid ultrasonu, tiroid hastalıklarında en çok kullanılan yöntemdir. Tiroid nodülünün solid-kistik ayrımını, boyutlarını ayırt etmeyi sağlar ve iğne biyopsiye de kılavuzluk eder. Tiroidde yapılan iğne biyopsisi yüksek oranda doğru sonuç verir. Yapılan biyopsinin yetersiz materyal olarak değerlendirilmesi biyopsinin tekrarını gerektirir. Bu nedenle deneyimli doktorlar tarafından biyopsi yapılması önemlidir.

Tiroid biyopsisi şüpheli ya da kötü huylu değerlendirildiğinde, cerrahi yapılmalıdır. Tiroid hormonlarının düşüklüğü ya da fazlalığı durumunda cerrahi öncesi mutlaka tedavi edilerek normal sınırlara getirilir, sonrasında cerrahi uygulanır.

Tiroid Kanseri Ameliyatı

Tiroid bezinin iyi huylu lezyonlarının cerrahisinde, eğer lezyon tek bir lobda ise, tek taraflı lobektomi (tek taraflı total tiroidektomi) yeterli olur.

Tiroid bezi kanserlerinin cerrahi tedavisinde total tiroidektomi denilen bütün tiroid dokusu çıkarılır. Deneyimli cerrahlar tarafından yapılmalıdır. Oluşacak komplikasyonlar tecrübeli ellerde çok düşüktür. Son yıllarda kullanılan yeni teknolojik cihazlar ile olası riskler ve komplikasyonlar oldukça azaltımıştır.

Hastanede kalış süresi genellikle 1 gün olup, ameliyat sırasında kullanılan sinir mönitorizasyonu ve yeni cerrahi aletler ile ameliyatın süresi kısalmakta, oluşan komplikasyonlar oldukça azalmaktadır. Hastanın operasyondan sonra kullanması gereken tiroid ilaçlarını düzenli kontroller ile düzenlenerek sürekli kullanması gerekmektedir. Hastalar genellikle ameliyatın ertesi günü taburcu edilirler, normal beslenmeye geçerler, taburculuk sonrası ertesi gün banyo yaparlar ve ameliyat kesisi estetik ve eriyen dikişler kullanıldığı için sonrasında dikiş aldırmaları gerekmez.

Boyun Diseksiyonu Nedir? Ne İçin Yapılır?

Tiroid kanseri gibi baş boyun bölgesindeki kanserler genellikle boyun bölgesindeki lenf bezlerine yayılırlar. Böyle bir durumda kanserli organın çıkarılmasına ek olarak kanserden etkilenen lenf bezlerinin de çıkarılması gerekir. Bu amaçla hastanın tiroid kesisinin hangi taraf lenf bezleri çıkarılacak ise o tarafa doğru boynun yan tarafından yukarı uzanan bir kesi olur. Bu ameliyatta bazen lenf bezlerinin yanı sıra kas ve damar yapılarının da beraberinde çıkarılması gerekebilir.

Boyun diseksiyonu kanserin cinsine, yerleşim yerine, hangi evrede olduğuna, hastanın durumuna ve lenf bezlerinin tutulumuna göre ameliyatın şekilde değişebilir. Boyun diseksiyonu kanserli organın ameliyatıyla birlikte yapılabildiği gibi başka bir seansda da yapılabilir.

Lenf bezlerinin çıkarılmasının amacı kanserin bu bölgeye yayılımını önlemek yada yayılan bölgedeki lenf bezlerinin temizlenmesini sağlamak için yapılır

Sinir Monitörizasyonu Nedir? Ne İçin Yapılır?

Sinir monitörizasyonu hastanın ameliyat sırasında ses tellerine giden sinirin kolayca saptanmasını ve korunmasını sağlamak amacıyla ameliyat sırasında anestezi tarafından hasta uyuduktan sonra boğazına yerleştirilen tüpe sarılan bir alıcı sayesinde ameliyat sırasında kullanılan kalem benzeri bir prop ile ses tellerine giden sinir uyarılır ve monitörden bunun sinir olduğu doğrulanır ve ameliyat süresince bu sinir korunarak ameliyat sürdürülür böylece ameliyat sırasında oluşabilecek sinir hasarı ve sonrasında hastanın ses tellerine zarar verilmemiş olur

Tiroglossal Kist Nedir? Ne Yapılmalıdır?

Çocuk anne karnın da iken tiroid bezinin normal yerine doğru göç ettiği yol üzerinde doğum sonrası dönemde boyunda görülen en sık doğumsal kistik kitlelerdir. Çoğu çocukluk döneminde saptanır ancak ileri yaşlarda da görülebilirler.

Boyunun orta hattında dil haraketi ve yutkunma ile hareket eden küçük şişlik şeklindedirler eğer enfeksiyon kaparlarsa kistlerde Ağrı kızarıklık ve büyüme görülür. Tanısı hastanın hikayesi muayenesi ve ultrason ile konulur. Enfeksiyon varsa antibiyotik tedavisi sonrası cerrahi planlanır ve cerrahide kistin tekrarını önleyecek şekilde çıkarılması sağlanır.

Cerrahisinde hasta hastaneye başvurur aynı gün ameliyat edilir ameliyat sonrası 3-4 saat sonra yemek yemeye başlar ertesi gün pansumanı yapılarak taburcu edilir başka pansumanla gerek duyulmaz taburcu olduktan 1 gün sonra banyo yapılır ve 1 hafta sonra kontrol muayenesi yapılır. Cerrahi olarak hasta açısından konforlu bir ameliyattır.

Soru Sor Formu
Doç. Dr. Sezai AydınDoç. Dr. Sezai AydınGenel Cerrahi Ankara
0530 176 7069