Doç. Dr. Sezai AydınDOÇ. DR. SEZAİ AYDINGenel Cerrahi AnkaraİLETİŞİMMENÜ
Meme Kanseri

Meme Kanseri Nedir?

Meme kanseri, memede ki süt kanallarını ve bezlerini oluşturan yapının, kontrolsüz çoğalmasıyla gelişir. Memede kanser, östrojen bağımlıdır ve endokrin bir tümördür.

Kadınlarda en sık görülen kanser türüdür ve Türkiye başta olmak birçok ülkede ölüm sebebinin en önemli sebebidir. Ancak tedavisi uygun şekilde yapıldığı taktirde görülme sıklığı sıralamada üst sıralarda iken öldürücülüğü daha alt sıralardadır.

Ülkemizde de kadınlarda en sık görülen 10 kanser tipinden ilk sıralarda yer alanıdır. Meme yapısı, süt salgılayan lobüller ve salgılanan sütü meme ucuna taşıyan kanallardan oluşur ve bu 2 yapının kontrolsüz çoğalmasıyla kanser gelişir.

Süt salgılayan kısımda gelişen kansere lobüler kanser, süt kanalından gelişen kansere duktal kanser denir.

En sık görülen duktal kanser olup, meme kanserinin büyük çoğunluğunu oluştururlar. Kadınlarda en sık görülen kanser meme kanseridir. Dünyada ortalama her 8 kadından 1’inde meme kanseri görülmektedir. Ülkemizde de görülme sıklığı dünya ile benzerlik göstermektedir.

Memede Kanser Nedenleri

Meme kanserinin nedenleri ve risk faktörleri kontrol edilebilen ve kontrol edilemeyen olarak 2’ye ayrılırlar.

Kontrol edilemeyen risk faktörleri;

 1. Yaş: 20 yaş altında pek görülmez iken yaş ilerledikçe risk artar. 50 yaş üzerinde dada sık görülür. Menopoz sonrası sıklığı artmış olarak görülür.
 2. Cinsiyet: Meme kanseri, sadece kadınlara özgü bir kanser değildir. Tüm meme kanserlerinin %99’u kadınlarda, %1 erkeklerde görülür. her iki cinsi de ilğilendiren bir kanserdir.
 3. Aile Öyküsü: Kişinin yakın akrabalarında (anne, kız kardeş, teyze...) meme kanseri varsa görülme sıklığı artmaktadır. Meme kanserinin %5-10 kadarının genetik olduğu belirtilmişken, meme kanseri olan kadınların yaklaşık %75’i de bilinen risk faktörü olmayan kadınlarda ortaya çıkar. Meme kanseriyle ilişkili olan BRCA-1 ve BRCA-2 genlerini taşıyan bir kişide 70 yaşına kadar meme kanseri görülme riski %50’nin üzerindedir. Ailede meme kanseri olması meme kanserine yakalanma ihtimalini normal popülasyana göre arttırmaktadır.
 4. Diğer Memede Kanser Varsa: Bir memesinde kanser olan kişinin diğer memesinde de çıkma riski diğer kadınlardan daha fazladır.
 5. Erken Adet/Geç Menapoz: İlk adet yaşı 12 yaşından küçük, menapoz yaşı 50’den büyük olan kadınlarda risk fazladır. Bunun sebebi de östrojen hormonuna maruz kalınan sürede artış olmasıdır. Östrojene maruz kalınan sürenin azalmasının ise koruyucu olduğu düşünülmektedir.
 6. Kısırlık Tedavisi: Kısırlık tedavisinin meme kanseri riskinde etkisi tam bilinmemektedir. Emzirme ise, meme kanseri riskini azaltmaktadır. Meme östrojen ilişkili bir organ olduğu için östrojen maruziyeti meme kanseri riskini de arttırmaktadır.
 7. Tüp Bebek: Tüp bebek tedavisi yaptıran kadınlarda meme kanseri riski tam olarak bilinmemektedir. Ama bazı araştırmalarda tüp bebek tedavisi uygulamalarının memede kanser yapmasına etkisi olduğu belirtilmektedir.
 8. Doğum Öyküsü: Hiç doğum yapmamış kadınlar kanser açısından riskli gruba girerler. İlk doğum yaşı 30 ve üzeri olan kadınlarda kanser riski ilk doğum yaşı 20 yaş olan kadınlara göre daha fazladır. bu durumda östrojen ilişkilidir.
 9. Irk: Beyaz ırka ait kadınlarda meme kanseri, siyah ırka ait kadınlardan daha fazladır. Ancak siyah ırkta ölüm oranı yüksek bildirilmiştir. Bu durumda, yaşam tarzı ve sosyoekonomik durumdan kaynaklandığını düşündürmektedir.

Kontrol edilebilir risk faktörleri;

 1. Alkol: Alkol alımının artmasıyla kanser riski artmaktadır.
 2. Yağlı Diyet/Şişmanlık: Özellikle hayvansal yağ ile zengin diyetlerin meme kanser riskini artırdığı saptanmıştır.
 3. Radyasyon: Mamografiye bağlı meme kanseri gelişme riski çok düşük oranda bir risk olarak kabul edilir (yaklaşık 1/1.000.000 gibi). Bu kadar düşük risk olması nedeniyle meme kanserini tespit etmek amaçlı yapılan mammografi de alınan radyosyon dozu göz ardı edilebilir.  30 yaşın altında radyasyona maruz kalmak, meme kanseri riskini artırır.
 4. Doğum Kontrol Hapı Kullanımı: 35 yaş altında OKS kullanımı meme kanser riskini hafif artırdığı saptanmıştır. 1. derece akrabalarında meme kanseri görülen hastaların kullanmaması önerilir.
 5. Menapoz Sonrası Hormon Tedavisi: Uzun süreli ve aralıksız OKS kullanımının riski artırdığı bildirilmektedir.Bu nedenlede düzenli olarak kontrol önemli hale gelmektedir.
 6. Egzersiz: Düzenli olarak fiziksel egzersiz yapan kadınlarda meme kanser riskinin daha düşük olduğu görülmüştür.

Meme Kanseri Belirtileri Nelerdir?

 1. Memede kitle,
 2. Meme başı akıntısı,
 3. Ağrı,
 4. Meme ucu çekintisi,
 5. Meme derisinde ödem,
 6. Meme başı ve etrafındaki deride egzama/döküntü,
 7. Koltuk altında ele gelen kitle.

Memede Kitle: Meme kanseri hastalarının büyük bir kısmında önemli bir bulgu kitle bulmaktır. Kitlelerin büyük çoğunluğu ağrısızdır. Ancak ağrıyla da birliteliği olabilir. En fazla memenin üst dış kadranında bulunur. Çünki meme dokusunun büyük çoğunluğu üst dış kadrandadır. Sınırları iyi tespit edilemeyen, kaba ve pürtüklü olarak ele gelir. Memede tespit edilen kitlelerin büyük çoğunluğu iyi huyludur. Ancak memedeki her kitle aksi ispat edilene kadar kanser olarak kabul edilip gerekli araştırmalar yapılmalıdır.

Meme Başı Akıntısı: Kendiliğinden olan tek taraflı ve kanlı meme başı akıntısının yaklaşık %10 kadarı kansere bağlı olabilir ve her meme başı akıntısı mutlaka ciddiye alınıp, değerlendirilmelidir. Meme başı akıntısında sürüntü alınarak patolojik inceleme yapılmalıdır.

Ağrı: Meme kanserinde ağrı daha çok geç dönemde ortaya çıkar. Klinik herhangi bir belirti olmadan kansere bağlı ağrı çok nadirdir. Genellikle iyi huylu meme hastalıklarında görülür. Meme ağrısı önemli bir belirtidir ve hastayı doktorla en kısa sürede buluşturan şikayetlerin başında gelir.

Meme Ucu Çekintisi: Genelde meme başına yakın yerleşen kanserlerde görülür. Ancak yapısal olarak da bu görüntü saptanabilir. Yapısal olarak saptananlar patolojik değildir. Sonradan çıkan, tek taraflı olan meme başı çekilmesi kanser olarak mutlaka değerlendirilmelidir.

Meme Derisinde Ödem: Meme kanseri hücrelerinin lenf damalarını tıkaması sonucu meme derisi kalınlaşır ve portakal kabuğu görünümü alır. Bu da meme kanseri görülmesinin bir belirtisidir. Genellikle ileri evre meme kanseri durumunda gözlenir.

Meme Başı ve Etrafındaki Deride Egzama/Döküntü: Tahrişe bağlı lezyonlar yaklaşık 1-2 haftalık uygun tedaviyle düzelirken kansere ait lezyonlar düzelmez ve mutlaka kontrol gerektirir.

Koltuk Altında Ele Gelen Kitle: Tümörün lenf damarlarından ilerleyip koltuk altındaki lenf bezlerine yayılmasıyla oluşur. Mutlaka aydınlatılması gerekir.

Meme Kanserinde Erken Tanı

Meme kanser sıklığı giderek artmasına rağmen erken tanı konulma şansı da yüksektir ve erken tanı konulduğunda hastaların bu hastalıktan büyük oranda kurtulma şansı vardır. Erken tanıda en büyük unsurlardan bir tanesi kendi kendine meme muayenesidir. Erken tanı konulduğu taktirde tedavisi büyük çoğunlukla tam olarak yapılabilir.

Kadınlar genellikle 1 cm büyüklüğe ulaşmış bir kitleyi fark edebilirler. Kendi kendine meme muayenesinin yanı sıra, hekim muayenesi ve meme için yapılan görüntüleme yöntemleri de erken tanı da büyük rol oynar. Meme kanserinde görüntüleme yöntemleri daha küçük olan ele gelmeyen fark edilmeyen kanserleri tespit etmek açısından önemlidir.

Meme Kanser Dokusu

1 gram meme kanseri dokusu ortalama 8 yılda oluşur. Başka bir deyişle, 1 cm meme kanseri oluşabilmesi için ortalama 5 yıl geçmektedir. Eğer meme kanseri tedavi edilmez ise, uzak organ metastazları ile 5 yılda ölür.

Erken evrede tedavisi mümkün iken, uzak organ metastazı yapmış evrede tedavisi mümkün değildir. Meme kanser tedavisi, multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Meme kanserinde, erken tanıdaki amaç meme kanserinin biyolojik olarak başlamasından sonra klinik olarak semptom vermeden tespit edilmesidir.

Memede Kanser Nasıl Tespit Edilir?

 1. Mamografi,
 2. Meme Ultrasonografisi,
 3. Manyetik Rezonans (MR),
 4. Pozitron-Emisyon Tomografisi (PET),
 5. Tomosentez.

Mamografi

Hastanın muayenesinden sonra bazı ek görüntüleme yöntemleri gerekebilir ve meme için bu görüntüleme yöntemlerinin başında mamografi gelir. Meme kanserini en erken saptayabilen yöntem mamografidir.

Mamografi, düşük doz X ışını kullanılarak uygulanan bir yöntemdir. Amaç, meme kanserini mümkün olduğunca erken saptamaktır. Memenin 2 tabaka arasına sıkıştırılarak yukarıdan aşağıya ve sağdan-sola çekim yapılan bir görüntüleme yöntemidir. Kadınların bir kısmında çok ağrılı bir yöntem olarak bilinir.

Doğru ve deneyimli ellerde mamografi çekimi hiçbir zaman dayanılamayacak ağrıya sebep olmayacağı gibi çekilen mamografinin kalitesi açısından da büyük önem taşır. 40 yaşın üzerinde şikayeti olsun ya da olmasın, her kadının yılda 1 kere mamografi çekilmesi gerekir. Erken teşhis açısından bu önemlidir. Hasta takiplerinde vazgeçilmez bir görüntüleme yöntemidir.

Meme Ultrasonografisi

Ultrason, ses dalgaları kullanılarak elde edilen bir görüntüleme yöntemidir. Ses dalgalarının ekrana yansımasıyla oluşturulan görüntüler, meme içindeki oluşumları değerlendirir. Ultrason ile memedeki kitlenin solid ya da kistik ayrımı net olarak yapılır.

Radyasyon içermemesi nedeniyle istenilen sıklıkta ve rahatlıkla yapılabilir. Hamile ve emzirmekte olan kadınlara da güvenle önerilir. Mamografide yoğun meme dokusu saptanan hastalara önerilir. En çok deneyim gerektiren inceleme yöntemlerinden bir tanesidir. Bulguların gözden kaçmaması ve yanlış değerlendirilmemesi için deneyim ve tecrübe önemlidir. Deneyimli meme rdyologları tarafından hastanın değerlendirilmesi de oldukça önemlidir.

Manyetik Rezonans (MR)

MR, Emar, Mamografik anormalliklerin tanımlanmasında kullanılır. Yüksek riskli kadınların ve yeni meme kanseri tanısı almış kadınlarda uygulanmaktadır. Dens memesi olan ve mamografik olarak değerlendirilemeyen hastalarda tercih olabilir. Eğer bir kitle sadece MR’da görülebiliyor ise mutlaka biyopsi yapılmalıdır. Tedavisi yapılmış bir meme kanserinin, nüksü açısından da değerlendirme yapılabilir.

Pozitron-Emisyon Tomografisi (PET)

Yeni ve hala araştırmaların devam ettiği bir kanser teşhis yöntemidir. Uygulamada hastaya radyoaktif madde verilir. Kanser hücreleri diğer hücrelere göre hızlı çoğalan hücrelerdir. Ve bu kanser hücreleri verilen radyo-aktif maddeleri daha önce ve hızlı tutarlar. Bu yöntemle muhtemel kanser hücresinin yerini tespit eden bir görüntüleme yöntemidir.

Bu görüntüleme yöntemi ile kanserin yayılımını (metastazını) saptamak, lenf bezlerinde kanser olup olmadığını tespit etmek amacıyla kullanılır. Hastaya tedavinin bir parçası olan kemoterapi ve radyoterapi sonrasında kanserin ne durumda olduğunun araştırılmasını sağlar. PET, mamografi ve ultrasonun yerine tercih edilen bir yöntem değildir. Meme kanseri taramasında kullanılmaz.

Tomosentez

Son zamanlarda kullanılmaya başlanan tomosentez görüntüleme yöntemi, meme dokusunu 3 boyutlu olarak değerlendirebilmektedir. Bu yöntemle değişik açılardan çok sayıda görüntü alınarak bilgisayar sistemiyle tomografi çekimi gibi meme dokusunun milimetrik kesitler şeklinde 3 boyutlu olarak değerlendirilmesini sağlar.

Meme Kanseri Tedavisi Nasıl Yapılır?

Meme kanseri tedavisi, multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Cerrahi tedavi meme kanseri tedavisinin ilk basamağını oluştursa da, tümörün meme kanserinin büyüklüğüne, yayılımına, cinsine bağlı olarak diğer tedaviler öncelik alabilir. Cerrahi ve radyoterapi lokal kontrolü sağlarken, kemoterapi ve hormonoterapi sistemik kontrolü sağlar. Psikiyatrik görüşmelerde meme kanserinin vazgeçilmez bir parçasıdır.

Meme Kanseri Tedavi Yöntemleri

 1. Mastektomi
 2. Meme Koruyucu Cerrahi
 3. Sentinal Lenf Nodu Biyopsisi (SLNB)
 4. Meme Rekonstrüksiyonu (Onarımı)
 5. Risk Azaltıcı Cerrahi
 6. Radyoterapi (Işın Tedavisi)
 7. Kemoterapi
 8. Hormonoterapi
 9. Hedefe Yönelik İlaçlar

Meme kanserinde tedaviye karar verilirken tüm tedavi seçenekleri hastayla birlikte tartışılarak karar verilir. Meme kanserinin tedavisinde başarı, hastalığın erken evrede yakalanmasıyla alakalıdır. Hastalardan iyi bir hikaye alınmalı, muayene yapılmalı ve gerekli olan görüntüleme yöntemleri yapılmalıdır.

Bütün bunlar yapıldıktan sonra uygun hastalara biyopsi ile tanı konulmalıdır. Tüm bunlar ile hastalığın evrelemesi yapılır. Evreleme, hastalığın tanı anındaki durumunu belirleme işlemidir. Buna göre uygulanacak tedaviyi ve bundan sonra hastalığın süreci hakkında karar vermeyi sağlar.

1. Mastektomi

Meme dokusunun tümüyle alınmasıdır. Meme koruyucu cerrahi uygun olmadığı durumlarda yapılır. Hastanın koltuk altı lenf tutumu var ise, memenin tamamı ve koltuk altı lenf bezlerinin çıkarılması uygulanır buna da modifiye radikal mastektomi denir.

Klasik cerrahi bir yöntemdir. İyi bir lokal kontrol sağlamakla birlikte, tümörün tekrarlama ihtimali düşüktür. Ancak estetik olarak hastalar tarafından çok tercih edilen bir yöntem değildir. Başlanğıçta hastalara sıcak gelen bu cerrahi yöntem meme kanseri tedavisi tamamlandıktan sonra hastalar için ciddi estetik kaygılara yol açmaktadır.

2. Meme Koruyucu Cerrahi

Meme koruyucu cerrahideki asıl amaç, cerrahi sonrası iyi bir kozmetik sonuç sağlayarak meme kanserini tedavi etmektir. Günümüzde erken evre meme kanserlerinde standart tedavi olarak kabul edilir. Erken tanı yöntemleri hastaların farkındalığının artması, hastalığın erken evrede yakalanması meme koruyucu cerrahiye olanak sağlamaktadır. Hastaya sonrasında radyoterapi planlanmalıdır.

Hastalarda memenin tamamen alınması, psikolojik travmayla birlikte depresyon, duygu bozuklukları, cinsel istek kaybı, beden algısında azalma, kadınlık özelliklerini kaybetme, hastalığın tekrarlaması gibi endişeler yaratmaktadır. Meme korucu cerrahi, hastanın kabulü, memenin uygunluğu ve tümörün uygunluğu durumunda memenin korunarak kanserli bölümün alınmasıyla yapılan bir cerrahi işlemdir. Operasyon sırasında patoloji çalışılarak mutlaka cerrahi sınırların negatif oladuğundan emin olunmalıdır.

Meme koruyucu cerrahi yapabilmek için hastaya tüm cerrahi işlemler anlatılmalı ve hastanın uygulanacak tüm tedavileri kabul etmesi gerekmektedir. Meme koruyucu cerrahi sonrası kalan memenin estetik olarak tatminkar olmalı ve hastanın mutlak radyoterapi alabileceği bir merkeze ulaşabiliyor olması gerekmektedir. Çünkü meme koruyucu cerrahiden sonra mutlaka radyoterapi gerekmektedir.

3. Sentinal Lenf Nodu Biyopsisi (SLNB)

Memedeki lenf akımı büyük oranda koltuk altı lenf bezlerine doğrudur. Bu nedenle ilk önce koltuk altı lenf bezleri tutulur.

Meme kanserinde koltuk altı lenf bezlerinin durumu evrelemeyi dolayısıyla tedaviyi ve takibi önemli hale getirir. Tümörün koltuk altı bezine yayılmış olması koltuk altı lenf bezlerinin çıkarılmasını gerektirir. SLNB işleminde mavi boya (izosülfan mavisi veya metilen mavisi) tek başına veya radyoaktif bir maddeyle birlikte (ROLL) tümörün olduğu bölgeye veya meme başının altına enjekte edilerek 10-15 dakika beklenir ve koltuk altı lenf bezlerine ulaşıldığında mavi boya tutmuş lenf bezleri ya da radyoaktif madde tutmuş lenf bezleri saptanarak koltuk altındaki ilk (sentinel) lenf bezi bulunarak çıkarılır. Sentinel lenf bezleri 1’den fazla olabilir. Ve bu lenf bezleri çıkarılarak tümör hücresi içerip içermediği patoloji tarafından ameliyat sırasında saptanır.

Tümör hücresi görülmez ise işlem sonlandırılır. Böylelikle gereksiz bir cerrahi önlenmiş olur. Tümör hücresi görülür ise, koltuk altı lenf bezleri temizlenir. Koltuk altı lenf bezlerinin tutulumu kanserin nasıl seyir edeceği konusunda önemli bir göstergedir. Koltuk altı lenf bezi temizlenen hastalarda kolda oluşabilecek şişlik için (kol ödemi) o kolu özenle korumalı, o koldan kan alınması, tansiyon ölçülmesi, hijyenik kıl temizliği gibi durumlarda tüy dökücü kremlerle özenle temizliği yapılmalı, travmadan kaçınması gerekmektedir.

Koltuk altındaki lenf bezlerinin doğru örneklenebilmesi için ortalama 10 tane lenf bezinin çıkarılması gerekmektedir. Bu hastalar kol travmasından, enfeksiyonundan korunmalıdır. SLNB’de kol ödemi görülme oranı oldukça düşüktür. Hastaya işlemden sonra mutlaka fiziki egzersiz yaptırılmalıdır. Koltuk altında bu işlemden sonra (koltuk altı lenf bezlerinin temizlenmesi) lenf sıvısı toplanabilir. Bunun için hastayı rahatsız etmediği sürece boşaltma ihtiyacı yoktur. Rahatsız ettiği taktirde ultrason eşliğinde enjektör ile kolayca boşaltılabilir.

4. Meme Rekonstrüksiyonu (Onarımı)

Meme Rekonstrüksiyonu sonrası hastaların psikolojik durumları üzerine olumlu etkilerin olduğu, herhangi bir sıkıntı olmadan takiplerinin rahatça yapılabileceği gösterilmiştir. Hastalığın tekrar etmesi veya tedavinin başarısı üzerine olumsuz hiçbir etkisi yoktur.

Hastanın sadece kendi dokusuyla yapılan meme onarımı otolok rekonstrüksiyon olarak adlandırılır. Ağırlıklı olarak karın, kalça, sırt ve iç bacak dokusundan alınan örneklerle yapılır. Bunların dışında implant ile rekonstrüksiyon (silikon ile onarım) yapılabilir. Bunlar kalıcı, sabit meme implantları ya da geçici süre yerleştirilen doku genişleticileridir.

En çok kullanılan kalıcı, sabit meme implantlarıdır. Bunlar, silikon özellikli, içi jel dolu, dışı pürtüklü protezlerdir. Eğer operasyon sonrası hastaya radyoterapi gerekiyor ise, iyi bir seçenek olmayabilir. Bu işlemde mümkünse meme başı korunarak meme derisi korunur, tüm meme çıkartılır ve kas altına ya da cilt altına silikon meme protezi yerleştirilerek işlem tamamlanır. Hastaların operasyon sonrası oluşacak psikolojik travması da önlenmiş olur.

5. Risk Azaltıcı Cerrahi

Risk azaltıcı cerrahide amaç, meme kanseri gelişme riski yüksek hastalarda kanser gelişmeden meme dokusunu alarak kanser riskini azaltmaktır. Günümüzde genetik tanı yöntemlerin gelişmesi, ailesel geçişin anlaşılması, meme kanserine yol açan genetik bozuklukların ortaya çıkarılması, hastaların meme kanseri olması ihtimalini büyük oranda hesaplanabilmesidir. Bu tür hasta, seçimini yapmak için detaylı genetik araştırma yapılmalı.

Daha sonra hastayla tüm ayrıntılar konuşulmalı ve tüm soru işaretleri kaldırılmalıdır. Risk azaltıcı cerrahi de 2 taraflı subkutan mastektomi sonrası implant(silikon) ile rekonstrüksiyon yapılarak hastaya hem meme kanseri riskini çok azaltmayı hem de estetik bir memeyle hayatına devam etmeyi sağlar.

6. Radyoterapi (Işın Tedavisi)

X ışınları kullanılarak yapılan bir tedavi şeklidir. Ve cerrahi gibi tümörün lokal kontrolünü sağlamak amacıyla yapılır. Cerrahi öncesi ya da sonrasında Tek başına ya da kemoterapiyle birlikte kullanılır. Meme koruyucu cerrahi yapılan hastalarda mutlaka yapılması gereklidir.

Böylelikle tümörün tekrarlamasını azalttığı bildirilmiştir. Eğer memenin tamamı alındı ise (mastektomi) tümör göğüs duvarına veya meme cildine yapışık ise koltuk altındaki tutunan lenf bezi sayısı 4’ün üzerinde ise radyoterapi önerilir.

Radyoterapi, cerrahi yara iyileşmesinin tamamlanmasından sonra 6 ay içerisinde yapılmalıdır. Bu süre uzarsa başarı şansı düşer. Eğer bu süre içerisinde kemoterapi gerekiyorsa, bitmesi beklenebilir ya da kemoterapiye ara verilerek radyoterapi yapılır, ardından kemoterapiye devam edilir.

Radyoterapideki amaç, tedavi edilen bölgedeki hücrelerin büyüyüp, çoğalmasını engeller. Radyoterapi sırasında kanser hücrelerinin yanı sıra normal hücrelerde etkilenir ancak normal hücreler tedavi sonrasında iyileşir. Eğer koltuk altına radyoterapi verilecekse kolda ödem olabilir (şişlik). Uygun merkezlerde ameliyat sırasında da radyoterapi yapılabilir.

7. Kemoterapi

Kemoterapi, sistemik olarak tümör hücresi gibi hızlı büyüyen hücrelere etki eder. Ve bu hücrelerin büyümesini durdurmak veya yok etmek amacıyla verilir. Kemoterapi de tek başına bir ilaç kullanılabileceği gibi çoğunlukla 1’den çok ilacın verilmesiyle gerçekleşir. Buradaki amaç, sistemik tedaviyi amaçlamaktadır.

Kemoterapi, ileri hastalık durumunda (metastazların varlığında) primer tedavi modelidir. Kemoterapi ortalama operasyondan 1 ay sonra başlanır. Yara iyileşmesinin tamamlanması gerekmektedir. Tercih edilen kemoterapi tedavisi, ortalama 4-6 kürden oluşur. Ortalama her kür arası 2-3 haftadır ve kemoterapi kemik iliği ve immüniteyi olumsuz etkilediği için her tedavi öncesi kan tetkiki yapılır. Kemoterapinin sağladığı yararlar ortaya çıkarabileceği risklerden daha fazladır. Ve oluşacak her türlü yan etki geçicidir.

8. Hormonoterapi

Cerrahi tedavisi ve kemoterapisi bitmiş hastalara ameliyat sonrası dokulardan çalışılan östrojen ve progesteron reseptörlerinin durumuna göre eğer duyarlı ise hormon ilaçları verilir. Bu tedaviye hormonoterapi denir. Vücuttaki östrojen ve progesteron hormonlarının ana kaynağı yumurtalıklardır.

Meme kanseri de, hormona duyarlı bir kanser olması nedeniyle bu hormonlara yönelik yapılan tedavinin meme kanserinden koruyucu özelliği saptanmıştır. Bu nedenle en çok kullanılan ilaç Tamoksifen’dir. Tamoksifen dışında Aromataz İnhibitörleri de kullanılmaktadır. Tamoksifen’in koruma amacıyla kullanımı 5 yıldır. Tamoksifen kullanımı ile menapoz benzeri semptomlar ortaya çıkmasına sebep olabilir.

Uzun süre kullanımı rahim kanseri riskini de artırabileceği için, kullanımı 5 yıl ile sınıflandırılmıştır. Menapoz sonrası verilen Aromataz İnhibitörlerinin ise kemik erimesi, eklem ağrısı gibi yan etkileri mevcuttur. Ve bu hastalara kemik yoğunluğu ölçümü yapılmalı, kalsiyum takviye edilmeli, fizik tedavi önerilmelidir.

9. Hedefe Yönelik İlaçlar

Meme kanseri tedavisinde hedefe yönelik bu ilaçlar, kanser hücreleri gibi hızlı büyüyen tüm hücrelere saldıran kemoterapi ilaçlarından farklı bir mekanizmayla çalışır. Ve sadece kanser hücrelerine saldırır. Bu nedenle daha az yan etkiye sahiptirler.

Meme Kanseri Ameliyatı Ankara

Meme kanseri ameliyatı, memede şüpheli bir lezyon saptandıktan sonra biyopsinin arkasından meme kanseri tanısı alan hastalara yapılan, kanserin büyüklüğü, kanser tanısı konulan kitlenin büyüklüğü, koltuk altı lenf nodlarının tutulumu veya diğer organlara yayılımı durumuna göre hastalara tedavi amacıyla yapılan ameliyatlara denir.

Meme Kanseri Ameliyatı Yöntemleri

Meme kanseri ameliyat yöntemleri; meme kanserinin büyüklüğü, koltuk altı lenf nodu yayılımı, diğer organ yayılımı, hastanın beklentileri ve durumu göz önüne alınarak belirlenir. Memede kanser ameliyatı yöntemleri şunlardır;

 1. Meme koruyucu cerrahi,
 2. Basit mastektomi,
 3. Modifiye radikal mastektomi,
 4. Mastektomi+onkoplastik cerrahi,
 5. Mastektomi+protez ile rekonstrüksiyon.

gibi yöntemlerden hangisi uygun ise yapılır.

1. Meme Koruyucu Ameliyat

Meme koruyucu cerrahi (ameliyat) yapabilmek için memedeki kanser olan kitlenin, meme boyutuna göre küçük olmalı, bu da meme koruyucu cerrahi yaparken kanserli kitleyi içeride bırakacak şekilde etraf sağlam doku ile birlikte çıkarıldığı için kalan meme dokusunun kozmetik açıdan (estetik) problem yaratmayacak bir meme büyüklüğünün olması gerekmektedir. Ayrıca meme koruyucu cerrahi sonrası mutlaka radyoterapi gerekeceğinden dolayı hastaya bu radyoterapi tedavisi anlatılmalı ve radyoterapi merkezine rahat ulaşabilmeli. 3. önemli özelliği ise, hastanın bu tedaviyi kabul etmesi gerekmektedir. Bütün şartlar sağlandığında memeyi yerinde bırakarak tümör içeren kitle ile birlikte etraf sağlam dokuyu içeren bir ameliyat yapılabilir. Buna da meme koruyucu cerrahi (ameliyat) denilir.

Meme Koruyucu Cerrahi (Ameliyat) Herkese Olur Mu?

Meme koruyucu cerrahi (ameliyat) her hasta için uygun olmayabilir. Hasta meme koruyucu cerrahiyi kabul ettikten sonra meme volümünün (büyüklüğünün),kitlenin büyüklüğünün meme koruyucu cerrahiye uygun olması gerekmekte ve sonrasında radyoterapi tedavisi uygulanacağı için radyoterapi alabileceği bir merkeze rahatlıkla ulaşabilir olması gerekmektedir. Tüm bu şartlar sağlandığında hastaya meme koruyucu cerrahi uygulanabilir.

2. Basit Mastektomi

Basit mastektomi, meme kanseri olan ancak koltuk altı lenf nodu yayılımı ve uzak organ metastazı olmayan hastalarda çok nadiren de ileri meme enfeksiyonu durumlarında tercih edilen bir meme ameliyatı şeklidir. Basit mastektomi de meme başı, areola ve meme derisi ile birlikte memenin tamamının çıkartıldığı bir ameliyat yapılabildiği gibi deri koruyucu basit mastektomi denilen ve çoğunlukla meme protezi ile rekonstrüksiyon yapılacak hastalarda tercih edilen meme başı, areola ve meme derisinin korunarak memenin tamamının çıkartıldığı ameliyat şekline basit mastektomi denir.

Mastektomi Nedir?

Mastektomi ameliyatı, genel anestezi altında meme başını içerecek şekilde ve memenin tamamını çıkartmaya yönelik yapılan bir ameliyat yöntemidir. Eğer meme protezi ile (implant ile) rekonstrüksiyon dediğimiz memeye protez yerleştirilmesi işlemi yapılacak ise meme derisi bırakılarak meme başı korunabilir ya da korunmaz bir şekilde yapılan bütün memenin çıkartıldığı deri koruyucu mastektomi cerrahisi de uygulanabilir.

3. Modifiye Radikal Mastektomi

Modifiye radikal mastektomi, meme kanseri olan ve koltuk altı lenf nodu tutulumunun olduğu hastalarda meme başı, areola ve meme derisinin korunmadan meme dokusunun göğüs kası üzerinden tamamen çıkartıldığı ve aksiller diseksiyon denilen koltuk altı lenf bezlerinin temizlendiği bu iki işlemin beraber yapıldığı ameliyat şekline modifiye radikal mastektomi denir.

4. Mastektomi+Onkoplastik Cerrahi

Mastektomi+onkoplastik cerrahi meme kanseri hastalarında memenin tamamen çıkartılarak çıkartılmış olan meme boşluğunun hastanın başka bir yerinden sağlıklı bir doku ve kas ile doldurulması sonucu ile yapılan meme kanseri ameliyat şeklidir.

5. Mastektomi+Protez İle Rekonstrüksiyon

Mastektomi+protez ile rekonstrüksiyon, meme kanseri ya da genetik çalışmalar ile meme kanseri yüksek olan hastalarda meme başı, meme derisi ve areolanın korunarak (ameliyat sırasında meme başı altından gönderilen parçanın temiz çıkması ile) meme dokusunun tamamen çıkartıldığı deri koruyucu cerrahi dediğimiz işlem yapıldıktan sonra memede oluşan boşluğun silikon meme protezi yerleştirilmesi ile iyi bir estetik sonuç elde edilmesi planlanan bir ameliyat şeklidir.

Onkoplastik Cerrahi Nedir?

Onkoplastik meme ameliyatında, meme dokusu tamamen çıkartıldıktan sonra çeşitli flap yöntemleriyle hastanın başka yerinden alınan dokuların kaydırılarak yeniden meme lokalizasyonuna getirilip, yeni bir meme oluşturulması işlemine denir.

Sentinal Lenf Nodu Biyopsisi Nedir?

Sentinal lenf nodu biyopsisi, meme kanseri tanısı almış ve memeye kanser cerrahisi uygulanacak hastaların koltuk altı lenf bezlerine yayılımını kontrol etmek amaçlı ameliyat öncesi Nükleer Tıp tarafından yapılan madde enjeksiyonu sonrası koltuk altı işaretlemesi yapılarak ya da ameliyattan önce hasta ameliyat masasındayken memeye mavi boya enjeksiyonu sonrası koltuk altından yapılan küçük bir kesi ile (aksilladan) eğer Nükleer Tıp tarafından işaretleme yapılmış ise Gama Prop yardımı ile; eğer mavi boya enjeksiyonu yapılmış ise mavi boyanın tuttuğu lenf nodu saptanarak o lenf nodunun çıkartılıp, patolojiye gönderilerek lenf nodu tutulumunun olup olmadığını Frozen dediğimiz ameliyat sırasında patolojik tanısı konulur.

Memede Kanser Ameliyatı, Dr. Sezai Aydın

Eğer negatif (-) gelirse yani tutulum yok ise, koltuk altı cerrahi işlem sonlandırılır. Eğer pozitif (+) gelir ise yani koltuk altı lenf nodu tutulumu var ise koltuk altı ameliyatı devam ettirilerek aksiller diseksiyon dediğimiz koltuk altı lenf bezlerinin temizlenmesi işlemi yapılır. Bu koltuk altı lenf nodunda tümörün yayılıp, yayılmadığının anlaşılması işlemine sentinal lenf nodu biyopsisi adı verilir.

Ameliyatta Evre Önemli Mi?

Meme kanseri ameliyatında evre önemlidir. Meme kanserinin evresine göre yapılacak cerrahi tedavi, tedavinin bir parçası olan kemoterapi ve radyoterapinin ne zaman ve nasıl yapılacağına karar verilmesi açısından önemlidir.

Meme Kanseri Ameliyatı Riskli Mi?

Meme kanseri ameliyatının riski her ameliyatta olduğu kadar risk içerir. Bu ameliyata özgü bir risk yoktur. Ancak her ameliyatta olan ve bilinen riskler bu ameliyat için de geçerlidir.

Meme Kanseri Ameliyatı Sonrası İyileşme?

Meme kanseri ameliyatı yapıldıktan sonra hastalar genellikle 1 ya da 2 gün hastanede tutulduktan sonra taburcu edilirler. Eğer hastaya dren takılmış ise dren ile taburcu olmasında bir sakınca yoktur. Hastanın dren takibi yapılarak uygun sürede drenler çekilir. Eğer alınması gereken dikiş materyali mevcut ise yaklaşık 10. günde dikişleri alınır ve hasta normal, rutin günlük işlerini yapabilir.

Memede Kanser Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilecekler?

Meme kanseri ameliyatı sonrası yapılan ameliyata bağlı olarak (meme koruyucu cerrahi, basit mastektomi, modifiye radikal mastektomi, mastektomi+onkoplastik cerrahi, mastektomi+protez ile rekonstrüksiyon vb.) yara yerinde enfeksiyon ve bunun göstergesi olan kızarıklık, şişlik, hassasiyet, ateş, ciltte renk değişikliği, morarma gibi bulguların takip edilmesi, ameliyat yerinde kanama riskine bağlı takip edilmesi ve hastanın travmaya maruz kalmayacak şekilde dikkat etmesi gereken durumlar mevcuttur.

Meme Kanseri Ameliyatı Fiyat

Meme kanseri ameliyat fiyatları hastaya uygun olan cerrahiye, kullanılacak tıbbi ekipman ve malzemeye, hastanın yandaş problemlerine (kalp, akciğer, şeker, tansiyon vb.) göre fiyatlar değişkenlik göstermektedir.

Meme Kanseri Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

Meme kanseri ameliyatı uygulanacak ameliyat çeşidine göre değişmekle birlikte yaklaşık 2 ile 5 saat aralığında ameliyat tamamlanmaktadır.

Meme Kanseri Ameliyatı Kesin Çözüm Mü?

Meme kanseri ameliyatı, meme kanseri için tek başına çözüm değildir. Mutlaka beraberinde uygulanabilecek olan hastanın durumu ve kanserin evresine göre kemoterapi, radyoterapi ve hormonoterapi gibi kombine tedavi yöntemleri birlikte uygulanmalıdır. Hastayı yakın takibe alarak düzenli kontrolü mutlaka yapılmalıdır.

Soru Sor Formu
Güncelleme Tarihi: 13.05.2022
Doç. Dr. Sezai Aydın
Editör
Doç. Dr. Sezai Aydın
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.
Doç. Dr. Sezai AydınDoç. Dr. Sezai AydınGenel Cerrahi Ankara
0530 176 7069
İnternet sitemizde, kullanım deneyiminizi kişiselleştirmek, işlevselliğini geliştirmek ve iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için “İNTERNET SİTESİ VERİ GÜVENLİĞİ, GİZLİLİĞİ VE ÇEREZ POLİTİKASI AYDINLATMA METNİ”ni inceleyebilirsiniz. Ayarlarınızı değiştirmeden web sitemizi kullanmaya devam ederek, çerezleri ve diğer tanımlayıcıları kullanmamıza izin vermeyi kabul edersiniz. Çerez ve tanımlayıcı kullanımımızı sınırlandırmamızı tercih ederseniz, çerez ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.
Kapat