Doç. Dr. Sezai AydınDOÇ. DR. SEZAİ AYDINGenel Cerrahi AnkaraİLETİŞİMMENÜ

Papiller Tiroid Kanseri Ameliyatı

Papiller Tiroid Kanseri Ameliyatı

Tiroid kanserleri, diğer kanserler ile kıyaslandığında daha az sıklıkta görülmesine rağmen son yıllarda tiroid muayenesi kullanımına giren ultrasonun ve şüpheli tiroid nodüllerinden yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisinin deneyimli ellerde yapılması ile tanı sıklığı artmıştır.

Kadınlarda erkeklere göre 3 kat daha sık görülen tiroid kanserleri, ailesinde tiroid kanserinin görülmesi, boyuna radyasyon alınması, tek ve soğuk nodül olması gibi faktörler tiroid kanser ihtimalini artırdığı bilinmektedir.

Papiller Tiroid Kanseri Nedir?

Tiroid papiller kanseri ise tiroidde görülen kanserler içerisinde en sık rastlanan kanser türüdür. Tiroid papiller kanseri, yavaş büyüyen ve metastaz yapsa bile sağ kalım süresi uzun olan tiroid kanser türüdür. Bu nedenle papiller tiroid kanseri, tiroid kanserleri içerisinde iyi diferansiye kanserler olarak sınıflandırılır.

Erken dönemde tanısı konulur ise, tedavi edilme ihtimali oldukça yüksektir. Tiroid papiller kanserleri geç kalındığı taktirde, boyundaki lenf nodlarına sıçrayabilir, yayılabilir (metastaz). Böyle durumlarda tiroid ameliyatı ile birlikte boyun diseksiyonu denilen boyundaki lenf nodlarının temizlenmesi işlemi de ameliyata dahil edilir.

Sonrasında hastaya atom tedavisi uygulanarak (radyo-aktif iyot tedavisi) hastanın tamamıyla sağlığına kavuşması sağlanabilir.

Papiller Tiroid Kanseri Belirtileri?

Tiroid papiller kanserleri, hasta tarafından ya da doktor muayenesi ile tiroid bezinde nodül olarak saptanabilir veya rutin kontroller sırasında tiroide yönelik yapılan boyun ultrasonografisinde elle muayenede saptanmayacak küçüklükteki nodüller saptanabilir.

Bu nodüllerde şüpheli ultrason ve muayene bulguları mevcut ise hastaya ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılır. Eğer tanı tiroid kanseri olarak değerlendirilir ise nodülü büyüklüğüne, boyundaki lenf noduna yayılıp, yayılmadığına göre cerrahi tedavi ve sonrasında atom tedavisi (radyo aktif iyot tedavisi) düzenlenir. Bazı durumlarda boyundaki lenf nodları ele gelecek kadar büyüyebilir ve bu lenf nodlarından yapılan boyun ultrasonografisinde şüphelenildiği taktirde ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılarak patolojik tanı papiller tiroid CA olarak değerlendirilebilir.

Böyle durumlarda da tiroid bezine yönelik boyun ultrasonu ve boyun lenf nodları için yapılan boyun ultrasonografisi ile hasta değerlendirilerek cerrahi ve sonrasındaki tedavileri planlanır.

Tiroid papiller kanserinin başka bir bulgusu da tiroiddeki papiller kanserin büyüyerek ses tellerini çalıştıran sinire bası yapması ile ses kısıklığı arkaya doğru büyüyerek yemek borusuna baskı yapması ile yutma zorluğu gibi bulgular ile doktora başvurabilir, bu durumda da tiroide yönelik yapılan ultrason ya da ileri görüntüleme yöntemleri ile tiroid papiller kanseri düşünülen nodülden ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılarak tanı konulur. Sonrasında cerrahisi ve tedavisi düzenlenir.

Papiller Tiroid Kanseri Akciğer Metastazı?

Tiroid papiller kanseri, diğer kanserler gibi tanısı gecikir ve tedavi edilmez ise yayılma eğilimindedir (metastaz). En sık yayıldığı (metastaz yaptığı) bölge servikal lenf nodları olarak bilinen boyun lenf nodlarınadır. Tiroid papiller kanserleri, kanserli hastaların yaklaşık %8-10’unda uzak organ metastazı görülür. Görülen bu uzak organ metastazlarının yarısı da akciğerlerde görülmektedir.

Papiller Tiroid Kanseri Teşhisi?

Tiroid bezinde oluşan kanserlerin büyük çoğunluğu belirti vermezler. Bu hastaların büyük çoğunluğu, kontroller sırasında yapılan boyun ultrasonunda şüpheli nodül saptanmasıyla yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisi sonrası tanı alırlar. Son zamanlarda tiroid için ultrasonun yaygın olarak kullanılması tiroid kanserlerinin daha erken evrede saptanmasına ve cerrahisinde kullanılan yeni cihazlar ile kolaylıkla ameliyatı yapılmaktadır.

Papiller Tiroid Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?

Papiller tiroid kanseri tanısı konulduktan sonra mutlaka boyun ultrasonu yapılarak boyun lenf nodlarına yayılıp yayılmadığı kontrol edilir. Daha sonra hastaya cerrahi planlanır. Uygulanacak cerrahi, tiroid kanserinin büyüklüğüne, boyun lenf nodlarına yayılıp yayılmadığına göre değişiklik gösterir.

Papiller tiroid kanseri ameliyatı, yaklaşık olarak 1.30-2 saat kadar sürmekte ve hasta ertesi gün taburcu edilmektedir. Taburcu edildikten sonra hastalar 1 ya da 2 gün sonra banyo yapabilir. Ameliyat yerinin dikişi aldırılma ihtiyacı duyulmaz. Sosyal hayatına hızlı bir dönüş sağlar. Uygulanacak olan atom tedavisi de nodülün büyüklüğüne, boyundaki lenf noduna yayılımına göre planlanır ve hasta atom tedavisi için Nükleeer Tıp bölümüne yönlendirilir.

Papiller Tiroid Kanseri Ameliyatı Ankara

Papiller tiroid kanseri ameliyatı, ameliyathane şartlarında ve genel anestezi altında yapılır. Tiroid cerrahisiyle uğraşan hekimlerin büyük çoğunluğu bu ameliyat için Loop denilen büyütücü gözlükler kullanırlar, ameliyatta oluşacak sinir hasarını en aza indirmek için sinir monitörizasyonu kullanılır.

Papiller tiroid kanseri ameliyatı sornası, hasta ertesi gün taburcu edilerek taburculuk sonrası süreç (ne zaman banyo yapacağı, ne zaman sosyal hayata dönebileceği, seyahat engeli, ilaç kullanımının nasıl olacağı, atom tedavisi ihtiyacı, pansuman ihtiyacı, dikiş alınıp-alınmayacağı, diyet programı) ayrıntılı bir şekilde anlatılır.

Soru Sor Formu
Doç. Dr. Sezai AydınDoç. Dr. Sezai AydınGenel Cerrahi Ankara
0530 176 7069