Doç. Dr. Sezai AydınDOÇ. DR. SEZAİ AYDINGenel Cerrahi AnkaraİLETİŞİMMENÜ

Doç. Dr. Sezai Aydın Akademik Profili

 • 1988-1995: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1995-1996: Ankara Ulucanlar Cezaevi Hekimliği
 • 1996-1999: Ankara Adliye Sarayı Kurum Hekimliği
 • 1999-2000: Ankara Hakim - Savcı Eğitim Merkezi Kurum Hekimliği
 • 2000-2005: Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Araştırma Görevlisi
 • 2005: Genel Cerrahi Uzmanlığı
 • 2005: Ürgüp Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanlığı
 • 2005-2006: Ankara Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastrocerrahi Kliniğinde İleri Laparoskopik Cerrahi Eğitimi
 • 2006: Ankara Özel Güven Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanlığı

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Does The 3-Aminobenzamide Effect On Bacterial Translocation Affect Experimental Acute Necrotizing Pancreatitis. Turkish Journal Of Gastroenterology
 2. A New Combination Therapy In Severe Acute Pancreatitis: Hyperbaric Oxygen Plus 3-Aminobenzamide An Experimental Study. Pancreas
 3. Effect Of 3-Aminobenzamide On Perforation An Experimental Colitis Model. Turkish Journal Of Gastroenterology
 4. Combination Of Allopurinol And Hyperbaric Oxygen Therapy:A New Treatment In Experimental Acute Necrotizing Pancreatis. World Journal Of Gastroenterology
 5. The Role Of Allopurinol In Experimental Acute Necrotizing Pancreatitis. Indian Journal Of Medical Research
 6. Effects Of Infliximab On Bacterial Translocation In Experimental Acute Necrotizing Pancreatitis. Indian Journal Of Medical Research
 7. The Effect Of Activated Protein C On Experimental Necrotizing Pancreatitis. Critical Care
 8. Ogilvie's Syndrome Presented With Delirium In An Older Patient With Renal Cell Carcinoma And Multipl Myeloma. Turkish Journal Of Gastroenterology
 9. Invagination of the appendix due to endometriosis presenting as acute appendicitis. Turkish Journal of Surgery, 30(2),106-108., Doi: 10.5152/UCD.2013.19
 10. The Use of ROLL Technique in Recurrent Hyperparathyroidism Due to Double Parathyroid Adenoma: Case Report. Turkiye Klinikleri Journal of Endocrinology, 10(1),31-35., Doi: 10.5336/endocrin.2014-42521
 11. Our Experience in Renal Transplantation from Horseshoe Kidney To Two Recipients: Case Report. Turkish Nephrology Dialysis Transplantation, 25,Doi:10.5262/tndt.2016.40
 12. A Case Report Of Intestinal Obstruction Due To Phyteobezoar Within Meckel's Diverticulum. Turkish Journal Of Gastroenterology
 13. Tracheal Diverticulum: A Rare Cause Of Dysphagia. European Journal Of Cardio-Thoracic Surgery

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

 1. Combination Of Allopurinol And Hyperbaric Oxygen Therapy: A New Treatment In Experimental Acute Necrotizing Pancreatitis 39th Annualmeeting Of The American Pancreatic Association (Poster)
 2. Beneficial Effects Of Hyperbaric Oxygen Plus 3-Amino Benzamide In Acute Necrotizing Pancreatitis. 40th Anniversarymeeting Of American Pancreatic Association And Japanpancreas Society (Poster)
 3. Allopurinol and 3-Amino Benzamide in Experimental Acute Necrotizing Pancreatitis. 40th AnniversaryMeeting of American Pancreatic Association and JapanPancreas Society (Poster)
 4. Allopurinol and Hyperbaric Oxygen in Experimental Acute Necrotizing Pancreatitis. Joint 40th AnniversaryMeeting of American Pancreatic Association and JapanPancreas Society (Poster)
 5. Tracheal Diverticulum: A Rare Cause Of Dysphagia. 18th World Congress World Society Of Cardio-Thoracic Surgeons (Poster)
 6. Is There Any Difference In Thyroidectomy Results And Complications Between Elderly And The Younger Age Groups. The Journal Of Nutrition, Health & Aging (Poster).

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

 1. Geriatrik Geropsikiyatrik Aciller, Bölüm Adi:(Akut Karin Agrisi Olan Yasliya Yaklasim)
 2. Pankreatoloji, Bölüm Adi:(Kronik Pankreatitte Pankreatik Stellat Hücre Ve Davranisi)
 3. Hepatolojide Perspektifler, Bölüm Adi:(Klinik Anatomi)
 4. Pankreatoloji, Bölüm Adi:(Pankreas Anatomisi)
 5. 21. Yüzyilda Sepsis Gerçegi, Bölüm Adi:(Sepsiste Sitokin Kaskadi)
 6. Hepatolojide Yönelisler, Bölüm Adi:(Safra Tuzlarinin Transportu:Mikroanatomik Tanimlama, Fonksiyon ve Regülasyon)
 7. Hepatoloji, Bölüm Adi:(Stellat Hücre Ve Inflamasyon)
 8. Hepatoloji, Bölüm Adi:(Karaciger Anatomisi)
 9. Pankreas'ta Yönelisler, Bölüm Adi:(Pankreas Anatomisi)
 10. Sepsis'te Yeni Ufuklar, Bölüm Adi:(Sepsiste Ve Sirsta Oksidatif Süreç)
 11. Pankreas'ta Yönelisler, Bölüm Adi:(Akut Pankreatitteerken Inflamatuvar Değişikliker)
 12. Hepatolojide Yönelisler, Bölüm Adi:(Cerrahi Ve Radyolojik Anatomi)
 13. Pankreas'ta Yönelisler, Bölüm Adi:(Pankreas Fibrozisi)
 14. Pankreas'ta Yönelisler, Bölüm Adi:(Pankreasin Elektron Mikroskobisi)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Geriatrik Olgularda Preoperatif Degerlendirme. Sendrom
 2. Deneysel Akut Ülseratif Kolit Modelinde Infliximab Ve Allopurinolün Etkilerinin Incelenmesi. Selçuk Tip Dergisi
 3. Is There Any Difference In Thyrodectomy Results And Complications Between Elderly And The Younger Age Groups. Journal Of Geriatrics And Geriatric Neuropsychiatry
 4. Yasli Hastalarda Gözlenen Tiroid Patolojileri, Cerrahi Prosedür Seçimi Ve Komplikasyon Oranlari. Dialysis, Transplantation And Burns
 5. Intestinal Obstruction Due To Endometriosis; Report Of Two Cases Report.Journal Of Diseases Of The Colon And Rectum
 6. Retroperitoneal Ekstraadrenal Dev Paraganglioma: Olgu Sunumu. Ulusal Cerrahi Dergisi

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. Deneysel Kronik Pankreatitte Yeni Bir Tedavi: N-Asetil Sistein. 21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası
 2. Anatomik Malformasyonlu Olgularda Laparaskopik Apendektomi. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi
 3. Glomus Karotikum Tümörünü Taklit Eden Schwannoma Olgusu. 14. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi
 4. Glomus Karotikum Tümörleri. 14. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi
 5. Hipertroidinin Cerrahi Tedavisindeki Farklı Yöntemlerin Yasam Kalitesi Üzerine Etkileri. Ulusalcerrahi Kongresi 2004
 6. Taurin, Deneysel Kronik Pankreatitte Spontan İyileşmeye Etkili Midir?. 21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası
 7. Yaşlı Hastalarda Gözlenen Tiroid Patolojileri, Cerrahi Prosedür Seçimi Ve Postoperatif Komplikasyon Oranları. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004
 8. Deneysel Kronik Pankreatittedavisinde Bir Ksantin Oksidaz Inhibitörü : Allopurinol. 21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası
 9. Laparoskopik ve Açik Apendektomi : Prospektif-Randomize Olarak 342 Olgunun Analizi. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi,
 10. Appendiks Invaginasyonu: Olgu Sunumu. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi
 11. Tiroid Hastalıklarında Cerrahi: 721 Vakanin Analizi Ve Komplikasyonlari Etkileyen Faktörler. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004
 12. Meckel Divertikül İçindeki Fitobezoara Bagli Gelisen Intestinal Obstüriksiyon: Olgu Sunumu. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi
 13. Nodüler Guatr Geriatrik Hastalarda Malignite Yönünden Daha Fazla Risk Taşırmı. 3. Ulusal Geriatri Kongresi
 14. Meme Kanserli Hastalarda Lokal Nüks Ve Uzak Metaztaza Etkili Faktörler. Ulusal Cerrahi Kongresi 2002
 15. Tiroid Ameliyatlarında Erken Komplikasyonlarimizin Retrospektif Degerlendirilmesi. Ulusal Cerrahi Kongersi 2002
 16. Geriatrik Olgularda Majör Kolon Operasyonlari: Erken Dönem Sonuçlarin Analizi. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi,
 17. Meme Kanseri İçin Koruyucu Cerrahi ve Radyoterapi Sonrası Gelisenanjiyosarkoma: Beklenmedik Bir Klinik Durum. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi
 18. Tiroid Hastaliklarinda Preoperatif Tani Ve Yöntemlerinin Spesimen Patolojisi Ile Karsilastirilmasi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004,
 19. Deneysel Akut Nektorizan Pankreatitte Aktive Protein C Nin Etkisi. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftasi,
 20. Hipogastrik Arter Revaskülarizasyonu: Olgu Sunumu. 13. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 2007
 21. Renal ve Mezenter Arter Revaskülarizasyon Olgularimiz. 14. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi
 22. Deneysel Akut Nekrotizan Pankreatitte Tnf Alfa Reseptör Blokörünün (Infliximab) Bakteriyel Translokasyon ve Pankreatit Üzerine Etkileri. 22.Ulusal Gastroenteroloji Haftası
 23. Tiroid Hacminin Tiroid Cerrahisi Sonrasi Komplikasyonlara Etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004
 24. Minimal Invaziv Paratiroidektomide Radioguded Okült Lezyon Lokalizasyon (Roll)Teknigininyeri : İlk Sonuçlarımız. 6.Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi
 25. Apendiksin Neoplastik Lezyonlari. 13.Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahi Kongresi
 26. Ileusa Nadir Bir Sebep : Endometrioma. 13. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahi Kongresi
 27. Deneysel Kolit Modelinde 3-Aminobenzamid'inkolon Patlama Basinci Üzerine Etkisi. 4. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi
 28. Deneysel Kolitte Infliximab ve Allopürinolün Karsilastirilmasi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008
 29. Köpük Skleroterapi İle Safen Ven Ablasyonu. Ven Hastalıkları Ankara Günleri 2. Toplantisi
 30. Süperior Mezenterik Arter ve Renal Arter Stenozunda Revaskülarizasyon: Olgu Sunumu. 13. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 2007
 31. Fournier Gangreni Olan Yaşlı Hastalarda Mortalite ve Morbiditeye Etki Eden Faktörler. 4. Ulusal Geriatri Kongresi,
 32. Tiroid Kanseri Cerrahisinde Radioguided Occult Lezyon Lokalizasyon (Roll) Tekniğinin Yeri. 6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi
 33. Geriatrik Yaş Grubunda En Sık Görülen Infeksiyonlar ve Hekimlerin Antibiyotik Tercihleri. 3. Ulusal Geriatri Kongresi
 34. Yaşlanmaya Bağlı Total Kraniyal Hacim Değişikliklerinin Degerlendirilmesi. 4. Ulusal Geriatri Kongresi
 35. Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Sunan Hekimlerin Geriatrik Hastalara Antibiyotik Tercihini Etkileyen Faktörler. 3. Ulusal Geriatri Kongresi
 36. Geriatrik Olgularda Yaşanılan Ortamin Geriatrik Değerlendirme Testlerine Yansımasi. 4. Ulusal Geriatri Kongresi
 37. Geriatrik Olgularda Medeni Durumun Geriatrik Değerlendirme Testlerine Yansımasi. 4.Ulusal Geriatri Kongresi
 38. Geriatrik Yaş Grubunda Demografik Özelliklerin Beslenmeye Etkisi. 3. Ulusal Geriatri Kongresi
 39. Geriatrik Yaş Grubundaki Kişilerin Sigara Kullanma Alışkanlığının İncelenmesi. 3. Ulusal Geriatri Konresi
 40. Karamürsel İlçe Merkezinde Yaşayan Geriatrik Olgularda Görülen Kazalar. 4. Ulusal Geriatri Kongresi
 41. Türk Yazılı Basınında Geriatri. 3. Ulusal Geriatri Kongresi

Kurslar

 1. Ankara Cerrahi Derneği Meme, Meme Hastalıkları Kursu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, 30.03.2002-31.03.2002
 2. Meme Hastalıkları Kursu 30-31 Mart 2002 Ankara
 3. Kanser Haftası Etkinlikleri 31 Mart – 1 Nisan 2003 Ankara
 4. Erken Evre Meme Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Kursu 2003
 5. Pankreatoloji 2004 Pankreatitte Yeni Ufuklar 30 Nisan 2004
 6. Hepatoloji 2004 25 Haziran 2004 Ankara
 7. Karaciğer Tümörleri ve Tedavisi Kursu 10 Nisan 2004 Ankara
 8. Lokal İleri Evre Meme Kanseri Kursu 5 Mart 2005 Ankara
 9. Sepsis Sempozyumu 4 Mart 2005 Ankara
 10. Hepatoloji 2005 18 Mart 2005 Ankara
 11. Pankreatoloji 2005 1 Nisan 2005 Ankara
 12. Benign Meme Hastalıkları Kursu 7 Mayıs 2005 Ankara
 13. Pancreatitis Advances in Pathobiology And Treatment October 14-15 2004 Freiburg Germany
 14. Boyun Diseksiyon Kursu 30 Eylül 2017 İstanbul

Ödüller

 1. Sözel Bildiri Birincilik Ödülü, Türk Geriatri Vakfi Ve Geriatri Ve Gerontoloji Dernegi, 2005
 2. Sözel Bildiri Ödülü, Türk Geriatri Vakfi Ve Geriatri Ve Gerontoloji Dernegi, 2004
 3. Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü, Türk Geriatri Vakfi Ve Geriatri Ve Gerontoloji Dernegi, 2005
SİZDEN GELENLER
YORUMLAR
İLETİŞİM FORMU
Doç. Dr. Sezai AydınDoç. Dr. Sezai AydınGenel Cerrahi Ankara
0530 176 7069