Doç. Dr. Sezai AydınDOÇ. DR. SEZAİ AYDINGenel Cerrahi AnkaraİLETİŞİMMENÜ
Memede Kanser Evreleri

Meme Kanseri Evreleri Nelerdir?

Meme kanseri evreleri 0’dan 4’e kadar sınıflandırılır. Bu evreleme tümörün büyüklüğü, koltuk altı lenf bezlerinin tutulumu, meme derisinin tutulumu ve uzak organ yayılımının (metastaz) olup olmadığına göre evreleme yapılır. Meme kanseri evrelemesi, klinik ve patolojik evreleme olarak değerlendirilir. Uygulanacak tüm tedavi yöntemleri, bu evreleme sonucuna göre değerlendirilerek yapılır.

Erken Evre Memede Kanser

Erken evre meme kanseri, evre1-evre2a ve evre2b evrelerindeki meme kanserlerini ifade etmektedir.

Bu da memedeki kanserin 2 cm’den küçük ve koltuk altı lenf bezlerine yayılmamış olması (evre1),tümörün 2 cm’den küçük koltuk altında 3 ve daha az lenf nodu tutulumu olan ya da tümörün 2-5 cm boyutlarında olup lenf bezlerinde metastaz olmayan (evre 2a),tümörün 2 cm’den büyük 5 cm’den küçük, lenf bezlerinde 1-3 lenf bezi tutulumu olan ya da tümörün 5 cm’den büyük olup, koltuk altı lenf bezi tutulumu olmayan (evre 2b) olan meme kanseri hastalarına erken evre meme kanseri tanısı konulur.

Kısaca tümör küçük olup, koltuk altındaki lenf bezi tutulumu 3’ün altındaysa ya da tümörün büyük olup koltuk altı lenf bezleri tutulumu yoksa erken evre meme kanseri olarak tanımlanır.

Meme Kanseri Evreleri Nelerdir?

  • 0. Evre Memede Kanser
  • 1. Evre Memede Kanser
  • 2. Evre Memede Kanser
  • 3. Evre Memede Kanser
  • 4. Evre Memede Kanser

Meme Kanseri Evreleri

0. Evre Memede Kanser

Bu evredeki meme kanseri, tümörün oluş yerine (kanal ya da lobül) yerine göre yayılım göstermeyen, hücre içerisinde sınırlı kalmış (in-sutu karsinom) olan meme kanseri evresi evre 0 meme kanseri olarak tanımlanır.

1. Evre Memede Kanser

1. evre meme kanserinde, memede tümör 2 cm’den küçüktür. Koltuk altı lenf bezlerinde tutulum yoktur. Varsa da küçük tutulum (mikro-invazyon) dediğimiz tutulum var ise bu evre 1 meme kanseri olarak tanımlanır.

2. Evre Memede Kanser

2. evredeki meme kanserinde, memede tümör 2-5 cm arasında olduğu ve koltuk altı lenf bezlerinde tutulum olabilir/olmayabilir bir evre ise evre 2 meme kanseri olarak tanımlanır.

3. Evre Memede Kanser

3. evre meme kanserinde, memede tümör 5 cm’i aşmış, koltuk altı lenf bezlerinde tutulum varsa bu evre 3 meme kanseri olarak tanımlanır.

4. Evre Memede Kanser

Bu evredeki meme kanserinde, memede tümör boyutuna bakılmaksızın, uzak organlarda (kemik, karaciğer, akciğer vb.) tutulum var ise (metastaz) bu evre 4 meme kanseri olarak tanımlanır.

Memede Kanser 1. Evre Tedavi

Evre 1 meme kanseri tedavisinde tümör çapının 2 cm’den daha küçük olması nedeniyle, bu hastalara meme koruyucu cerrahi, eş zamanlı koltuk altı lenf bezlerinin (sentinal lenf nodu biyopisi) örneklenerek, tedaviye dahil edilip, edilmeyeceği karar verilir. Daha sonrasında radyoterapi uygulanır. Gereğinde kemoterapi ya da hormonoterapi gibi tedavi yöntemleri eklenebilir.

Evre Evre Tedavi Yöntemleri

Meme kanserinin evrelerine göre hastaya uygulanabilecek cerrahi yöntemler çeşitlidir. Bunlardan meme koruyucu cerrahi, basit mastektomi, koltuk altı lenf bezinin tutulumuna göre modifiye radikal mastektomi (memenin çıkarılarak koltuk altının temizlenmesi),subkutan mastektomi (meme derisi korunarak) ve meme protezi uygulamaları yapılabilir.

Tümörün koltuk altı tutulumu ve evresi ve yapılan cerrahi göz önüne alınarak, radyoterapi, kemoterapi ve hormonoterapi gibi tedavi yöntemleri de meme kanseri tedavisine eklenebilir.

Hangi Evrede Meme Kanseri Ameliyatı Yapılır?

Meme kanserinin tüm evrelerinde evresine uygun olacak şekilde meme kanseri ameliyatı uygulanabilir. Evre 4 gibi uzak organ yayılımının olduğu meme kanserlerinde tümör yükünü azaltmak amaçlı ya da memede oluşan tümöre bağlı nekroz ve yarayı ortadan kaldırmak adına salvage mastektomi (tuvalet mastektomi) denilen cerrahi yöntem uygulanır.

Soru Sor Formu
Doç. Dr. Sezai AydınDoç. Dr. Sezai AydınGenel Cerrahi Ankara
0530 176 7069